ฐานทอฝันจากสายใย

วันที่ 25 พ.ค. 2562

ฐานผ้าทอกะเหรี่ยง (สานสายใยวัฒนธรรม)
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตร

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
Mind Map

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิเคราะห์ ตัวชี้วัด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ความสอดคล้องกับหลักปรัชาญาเศรษฐกิจ 2 3 4