ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ฐานทอฝันจากสายใย

วันที่ 13 ส.ค. 2563

ฐานผ้าทอกะเหรี่ยง (สานสายใยวัฒนธรรม)
คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หลักสูตร

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
Mind Map

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิเคราะห์ ตัวชี้วัด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ความสอดคล้องกับหลักปรัชาญาเศรษฐกิจ 2 3 4