ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พ.ค. 2562

 


วันที่ 8 มีนาคม 2562  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ณ หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา 

ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เกมส์ตามกลุ่มสาระ กิจกรรมลดเวลาเรียน บูธหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
งานเริ่มตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.