ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 13 ส.ค. 2563
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. รับสมัครครูภาษาจีน 1
-13. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ 1
-12. ศก.พอเพียง 1
-11. แผนการจัดการเรียนรู้ 1
-10. แบบสำรวจความพึงพอใจ ค่ายฉลาดรู้เรื่องเพศ 1
-9. เอกสารเตรียมงานเปิดบ้านวิชาการ 1
-8. แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 1
-7. แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
-6. แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ 1
-5. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นม.5 1
-4. เอกสารงานวัดผล 12
-3. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
-2. แผนตะกร้อ 1
-1. แผนกอทม.2 1
0. แผนเศรษฐศาสตร์ 1
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]