ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 03 มิ.ย. 2563
ชื่อหัวข้อ : แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นม.5
รายละเอียด

ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้น ม.5

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผน อจท, วิชาภาษาไทย ชั้น ม.5 ดาวน์โหลด
1