ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 03 มิ.ย. 2563
ชื่อหัวข้อ : แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนที่ 6 วิทยาการคำนวณ ม.1 ดาวน์โหลด
1