ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 03 มิ.ย. 2563
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
16. แผนจัดการเรียนรู้ทุจริต 1
17. แผนจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.๑ 1
18. แผน เขียนแบบเทคนิค 1
19. แผนIEP 1
20. เอกสารเกี่ยวกับการแลกเวรยาม 1
21. แผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1
22. แผนการจัดการเรียนรู้อิเลคโทนิค 1
23. โครงการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1
24. คำพื้นฐาน ป.1 1
25. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1
26. แบ่งปันการเรียนรู้ "อัจฉริยะสร้างได้" 1
27. โปรแกรมจัดการรูปภาพ 1
28. แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 6
29. แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 6
30. แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 1
[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ]