โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 
ติตต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
โทร 053687981 โทรสาร 053687981  เว็บไซต์ www.swwy.ac.th 

โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร 
 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 84 ครั้ง