โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศงดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site
 
             นื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง โรงเรียนสังวาลย์วิทยาพบว่ามีบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อตระหนักถึงความ ปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนสังวาลย์วิทยาจึงขอประกาศ มาตรการปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และงดกิจกรรมทุกประเภทภายใน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เป็นเวลา ๔ วัน ระหว่าง วันศุกร์ ที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการจัดการเรียน การสอน ดังรายละเอียดดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 362 ครั้ง