ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

การฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 8 / 59

วันที่ 17 พ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 503
การฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 8 / 59 ตามโครงการสร้างเครือข่าย ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1
[คลิกดูภาพ]
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่เหาะ อบรมโครงการ "แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ณ. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดย ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ คลิกเพื่อชมภาพการอบรมวันแรก
การบรรยายส่งเสริมความรู้ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 2550 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2552 โดย คุณวีรุทัย มณีนุชเนตร ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา วันที่ 24 กันยายน 2557 [คลิกเพื่อดูรูป]
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ มอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [คลิกเพื่อดูรูป]