ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ประเมินนักเรียนยอดเยี่ยม

วันที่ 13 ก.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 1047
โรงเรียนสังวาลย์วิทยาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการประเมินนักเรียนยอดเยี่ยม คือ เด็กหญิงชฎารัตน์ ศีลธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดย
คุณครูสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐเป็นผู้ดูแล และได้รับการประเมินจากคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 
[คลิกดูรูปภาพ]
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยาที่จบการศึกษา ระดับอนุบาล การศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คนน่ะครับ/ค่ะ ::คลิกเพื่อดูภาพ::
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่เหาะ อบรมโครงการ "แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ณ. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดย ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ คลิกเพื่อชมภาพการอบรมวันแรก
การบรรยายส่งเสริมความรู้ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 2550 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2552 โดย คุณวีรุทัย มณีนุชเนตร ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา วันที่ 24 กันยายน 2557 [คลิกเพื่อดูรูป]