ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ปัจฉิมนักเรียนประจำปีการศุึกษา 2561

วันที่ 22 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 874
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสังวาลย์วิทยาได้จัดงานปัจฉิมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยมีนักเรียนเข้ารับใบประกาศณียบัตร จำนวน 130 คน ในพิธีมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมอย่างอบอุ่น
 

<<คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยาที่จบการศึกษา ระดับอนุบาล การศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คนน่ะครับ/ค่ะ ::คลิกเพื่อดูภาพ::
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่เหาะ อบรมโครงการ "แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ณ. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดย ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ คลิกเพื่อชมภาพการอบรมวันแรก
การบรรยายส่งเสริมความรู้ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 2550 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2552 โดย คุณวีรุทัย มณีนุชเนตร ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา วันที่ 24 กันยายน 2557 [คลิกเพื่อดูรูป]