ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

กิจกรรม อย.น้อย

วันที่ 07 ก.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 673
โรงเรียนสังวาลย์วิทยาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เหาะ จัดกิจกรรม อย.น้อย เดินรณรงค์ เพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
[คลิกดูรูปภาพ]
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่เหาะ อบรมโครงการ "แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ณ. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดย ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ คลิกเพื่อชมภาพการอบรมวันแรก
การบรรยายส่งเสริมความรู้ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 2550 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2552 โดย คุณวีรุทัย มณีนุชเนตร ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา วันที่ 24 กันยายน 2557 [คลิกเพื่อดูรูป]
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ มอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [คลิกเพื่อดูรูป]