ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สายธารแห่งชีวิต (น้ำดื่มดอยสิงห์)

วันที่ 04 ธ.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 422

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สายธารแห่งชีวิต (น้ำดื่มดอยสิงห์) โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 

ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจได้ในคุณภาพน้ำและมาตรฐานการที่ผลิตน้ำครับดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยาที่จบการศึกษา ระดับอนุบาล การศึกษาภาคบังคับและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คนน่ะครับ/ค่ะ ::คลิกเพื่อดูภาพ::
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่เหาะ อบรมโครงการ "แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" ณ. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดย ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ คลิกเพื่อชมภาพการอบรมวันแรก
การบรรยายส่งเสริมความรู้ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 2550 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์2551 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 2552 โดย คุณวีรุทัย มณีนุชเนตร ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา วันที่ 24 กันยายน 2557 [คลิกเพื่อดูรูป]