ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

สมัครเรียน

วันที่ 11 ก.ค. 2563
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว

 

1.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้สะดวก

2. อีเมลล์เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังท่าน
 

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร :
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อโรงเรียนเดิม :
วุฒิการศึกษาเดิม :
ผู้แนะนำ :
หมายเหตุ :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน