ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 17 ก.ย. 2562
ชื่อวิดีโอ : สอนการใช้งานข้อมูลแบบออนไลน์ บน Onedrive
วันที่ : 26 ก.ย. 2557 เวลา 10:37
รายละเอียด

ส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวก ที่ Hotmail มอบให้ ด้วยเนื้อที่ในการจัดเก็บไฟล์ที่เพียงพอ น่าสนใจและน่านำมาใช้กับระบบการบริหารงานในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์