ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 01 มิ.ย. 2563
ชื่อวิดีโอ : แนะนำการใช้งาน OneDrive
วันที่ : 26 ก.ย. 2557 เวลา 13:09
รายละเอียด

แนะนำการใช้งาน OneDrive สอนการสร้างโฟลเดอร์ และการอัพโหลดไฟล์