ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

เว็บบอร์ด

วันที่ 13 ส.ค. 2563
เรื่องทั่วไป
1 ในโรงเรียน
สอบถามเรื่องในโรงเรียน
1
กระทู้
1
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : สอบถามข้อมูลติดต่อครูคอมโรงเรียนสังวาลวิทยา
โดย แม่ฮ่องสอน ไอทีวัลเล่ย์
วันที่ 13 ส.ค. 2563
2 นอกโรงเรียน
สอบถามเรื่องนอกโรงเรียน
1
กระทู้
0
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย lovethailand.org
วันที่ 13 ส.ค. 2563
ห้องแลกเปลี่ยนความรู้
1 มุมครู
มุมสำหรับครู
1
กระทู้
4
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : การอบรมการดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร แนะนำกันได้นะครับ
โดย อภิรมย์ สังข์แดง
วันที่ 13 ส.ค. 2563
2 มุมผู้ปกครอง
มุมสำหรับปกครอง
0
กระทู้
0
ตอบกลับ
ไม่ปรากฎ
3 มุมนักเรียน
มุมสำหรับนักเรียน
0
กระทู้
0
ตอบกลับ
ไม่ปรากฎ
4 เผยแพร่ผลงาน
ผลงานของครูและนักเรียน
0
กระทู้
0
ตอบกลับ
ไม่ปรากฎ
5 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC)
1
กระทู้
0
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : สำรวจตัวเองสักหน่อย "ความรักทำให้เสียศูนย์" เสียความเป็นตัวเองไปรึเปล่า
โดย สุรินทร์ อินต๊ะวงศ์
วันที่ 13 ส.ค. 2563
คลินิคความรู้
1 กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏสิลป์
1
กระทู้
6
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : สอนโซโล่กีต้า
โดย อภิชัย
วันที่ 13 ส.ค. 2563
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7
กระทู้
7
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : อบรมหุ่นยนต์
โดย อภิรมย์ สังข์แดง
วันที่ 13 ส.ค. 2563
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1
กระทู้
0
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : การเมืองไทยเป็นไปในทิศทางใดครับ
โดย จิรายุ วิมลสกุลตรา
วันที่ 13 ส.ค. 2563
4 การงานอาชีพ
2
กระทู้
5
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : ศิลปหัตกรรม 69
โดย PW Punwarit
วันที่ 13 ส.ค. 2563
5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
กระทู้
7
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : ปัญหาสุขภาพ
โดย kai arthit
วันที่ 13 ส.ค. 2563
6 ภาษาต่างประเทศ
0
กระทู้
0
ตอบกลับ
ไม่ปรากฎ
7 ภาษาไทย
2
กระทู้
2
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : สอนวิชาภาษาไทยอย่างไรให้สนุก
โดย ธิดารัตน์ ชัยรัตน์
วันที่ 13 ส.ค. 2563
8 คณิตศาสตร์
2
กระทู้
2
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : พร้อมกับค่ายคณิตปีที่2กันหรือยัง
โดย ภคมล นนท์ศรี
วันที่ 13 ส.ค. 2563
9 แนะแนว
2
กระทู้
5
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : ครูรินทร์ ครูแนะแนวตัวท็อป จริงหรือไม่
โดย สุรินทร์ อินต๊ะวงศ์
วันที่ 13 ส.ค. 2563
10 ประถมศึกษา
0
กระทู้
0
ตอบกลับ
ไม่ปรากฎ
11 ปฐมวัย
0
กระทู้
0
ตอบกลับ
ไม่ปรากฎ
เกล็ดความรู้กับผู้บริหาร
1 ปรึกษาผู้รู้
0
กระทู้
0
ตอบกลับ
ไม่ปรากฎ
2 ระบบงานธุรการ
1
กระทู้
0
ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด : ความรู้งานสารบรรณ
โดย ชฎาพร ธิตา
วันที่ 13 ส.ค. 2563