ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่สถานศึกษา :   20/16   หมู่ 4   ตำบลแม่เหาะ   อำเภอแม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58110

หมายเลขโทรศัพท์ :  053687981

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) :  sangwanwittaya@hotmail.com

แผนที่ตั้งของโรงเรียน