โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติงานประจำปี2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.55 MB 1
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.5 MB 34
>คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 10
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง งาน ITA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.89 KB 13700
คู่มือสมัครเรียนออนไลน์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.12 MB 57849