โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเครื่องคอมพิวเอร์ให้กับโรงเรียน (อ่าน 20) 13 พ.ค. 66
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ (อ่าน 0) 01 เม.ย. 66
#วันพระนั่งเกล้า #เงินถุงแดง พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 2) 28 มี.ค. 66
วันพระนั่งเกล้า โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 แม่ฮ่องสอน (อ่าน 2) 28 มี.ค. 66
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา รับมอบเครื่องซักผ้า SAMSUNG จาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ่าน 100) 14 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 (อ่าน 137) 08 ก.พ. 66
โรงเรียนสังวาลย์วิทยาได้เช้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ จังหวัดน่าน (อ่าน 95) 08 ก.พ. 66
พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยื่ยมคณะครูและนักเรียน (อ่าน 2) 22 ธ.ค. 65
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงตลเนื่องในวะโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวขิราลงกรณ์ฯ (อ่าน 281) 27 ก.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 (อ่าน 243) 04 ก.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเต็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 3 มิถุนายน 2565 (อ่าน 259) 03 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 325) 01 เม.ย. 65
ประกาศมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 2019 ก่อนทำการเปิดเรียนแบบ Onsite หลังวันหยุดปีใหม่ 2565 (อ่าน 414) 03 ม.ค. 65
ประกาศงดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site (อ่าน 404) 03 ธ.ค. 64
ประกาศมาตราการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 442) 22 ต.ค. 64
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประกาศหยุดการรเรียนการสอนแบบ On Site ตามคำสั่ง สพป.มส.2 (อ่าน 484) 26 ก.ย. 64
ประกาศปิดสุถานศิึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 480) 19 ก.ย. 64