โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 186 คน
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 
ณ หอประชุมศรีสังวาลย์ 
 
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,10:34   อ่าน 236 ครั้ง