โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบใบประกาศณียบัตร ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนสังวาลย์วิทยาจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 


{{ คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม }}
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,16:04   อ่าน 53 ครั้ง