โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ที่อายุระหว่าง 6 - 12 ปี เข็ม 2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,23:02   อ่าน 34 ครั้ง