โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน Active Learning และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วันที่ 2-3 ก.ค.2565 โรงเรียนสังวาลย์วิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน Active Learning และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ หอประชุมศรีสังวาลย์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2565,09:56   อ่าน 23 ครั้ง