โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จัดงานวันศรีนครินทร์ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า” ประจำปี 2565
             นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการเปิดงานวันศรีนครินทร์ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า” โดยมีการจัดพิธีทำบุญ ทอดผ้าบังศกุล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จย่า จำนวน 5 ทุน การมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จำนวน 20 ทุน และพิธีมอบเข็มประจำโรงเรียน เป็นปีที่ 1
            ปัจจุบัน โรงเรียนสังวาย์วิทยา เป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีนักเรียนทั้งหมด 419 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนพักนอน จำนวน 197 คน และในการจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยนานัปการ
 
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,21:49   อ่าน 285 ครั้ง