โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ผนึกพลังทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร
วันทีี่3 ส.ค. 65 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
.
โดยมีนายขจรศักดิ์ชนัน  จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายสังคม  คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวปารชญา  พิสูตร รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกษตรอำเภอทุกอำเภอร่วมต้อนรับ โดยมีเกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ทั้งนี้ ได้เป็นประธานในการส่งมอบห้องน้ำ(ห้องส้วม) ให้กับ นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกสมภพ  ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36    และ ส่วนราชการร่วมการส่งมอบห้องน้ำในครั้งนี้   ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสร้างจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมชาชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนห้องน้ำห้องส้วม ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนช่างในการก่อสร้างจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ห้องน้ำ 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง ด้วยงบประมาณ 130,000 บาท 
.
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2565,13:14   อ่าน 217 ครั้ง