โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน และประกวดวงดนตรีสากล ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมปาเกอญอ ประจำปี 2566
วันที่ 28 มกราคม 2566 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน และประกวดวงดนตรีสากล ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมปาเกอญอ ประจำปี 2566
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหาะและคริสตจักรบ้านแม่เหาะในโอกาสนี้โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ขอแสดงความยินดีกับ วงชาคูลซ่าส์ จากโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดวงดนตรีสากล
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2566,19:54   อ่าน 25 ครั้ง