โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยโทธนาคาร โกศัย รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 23 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยโทธนาคาร โกศัย รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 
   โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้
1.นายจำรัส ปันทวัง 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
2.นายชัยพฤกษ์ ขยันงาน 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลิด
3.นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,19:58   อ่าน 22 ครั้ง