โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทยาได้ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาโรงเรียน
วันที่ 20 มกราคม 2566 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยาได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี       ทางโรงเรียนสังวาลย์วิทยา จึงขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสังวาลย์วิทยา       ขอขอบพระคุณ #บริษัทครอบครัวผักสด 
ช่วยสนับสนุนการทำงานด้วยการมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และขนม         ขอขอบพระคุณ #คุณป้าศิริมา พนาลัยสมบูรณ์ ที่ช่วยสนับสนุนน้ำดื่ม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,20:03   อ่าน 22 ครั้ง