โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มกราคม 2566 มอบทุนเสมอภาคให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนยากจนพิเศษ)

วันที่ 17 มกราคม 2566
มอบทุนเสมอภาคให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,20:13   อ่าน 19 ครั้ง