โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39) 01 เม.ย. 65
ประกาศมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 2019 ก่อนทำการเปิดเรียนแบบ Onsite หลังวันหยุดปีใหม่ 2565 (อ่าน 137) 03 ม.ค. 65
ประกาศงดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site (อ่าน 145) 03 ธ.ค. 64
ประกาศมาตราการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 192) 22 ต.ค. 64
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประกาศหยุดการรเรียนการสอนแบบ On Site ตามคำสั่ง สพป.มส.2 (อ่าน 207) 26 ก.ย. 64
ประกาศปิดสุถานศิึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 204) 19 ก.ย. 64