โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
หมู่ที่ 4 ถนนแม่สะเรียง-ฮอด บ้านแม่เหาะ  ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
เบอร์โทรศัพท์ 053-687981
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศงดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site (อ่าน 1) 03 ธ.ค. 64
ประกาศมาตราการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 42) 22 ต.ค. 64
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประกาศหยุดการรเรียนการสอนแบบ On Site ตามคำสั่ง สพป.มส.2 (อ่าน 57) 26 ก.ย. 64
ประกาศปิดสุถานศิึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 50) 19 ก.ย. 64